lördag 2 mars 2013

1 mars: Dags att koppla!

Från 1 mars till den 20 augusti får hundar inte springa lösa i marker där det finns vilt. Det står i lagen om tillsyn över hund och katt (tillsynslagen, § 16).

Foto: Eliza Kajanus

Lagen säger inte att hunden måste vara i koppel när den vistas i skog och mark. Varken ordet ”kopplingstvång” eller ”hundförbudstid” nämns i lagtexten.
I praktiken får dock hunden, om den är lös, vara högst några meter ifrån dig. Annars går det inte att efterleva det lagen syftar till – att skydda de vilda djuren när de har ungar. Har du inte sådan kontroll på hunden att det motsvarar ett ”osynligt koppel” gäller bara en sak: det riktiga kopplet ska på. För jakthundar gäller särskilda regler vid jakt och jaktträning.
Tillsynslagens § 16 gäller i princip all naturmark, även större parker och dylikt. Som vilt räknas alla slags vilda däggdjur och fåglar.
Om en hund springer lös i ett område där det finns vilt får jakträttsinnehavaren eller polisen koppla hunden. Går inte detta kan polisen fatta beslut om att avliva hunden.
I städer och samhällen kan det råda kopplingstvång året om enligt de lokala ordningsföreskrifterna.

Allt detta ovan är hämtar från SKK´s hemsida Hundsport.se
Kolla gärna in ......

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar